Om Dunvik

Dunvik AS er et konsulent -og investeringsselskap som hovedsakelig arbeider innen IT-sektoren.

Vi går kun inn i prosjekter hvor vi kan ta en svært sentral rolle enten ved deltakelse i startups eller typiske restrukturerings cases.

Selskapet har bred erfaring innen endringsledelse og snuoperasjoner.

Dunvik har tilgang til både personell og risikovillig kapital gjennom eget nettverk.

Vi prioriterer primært engasjementer med lengre varighet.

Selskapet er 100% eiet av Lasse Sten.