Case - House of Control AS

House of Control - fra idè til eventyr på 9 år!

Det lønner seg å gi næringslivet bedre kontroll på avtaler, eiendeler og forpliktelser. Med smarte løsninger og et sterkt salgsapparat har norske House of Control på få år bygget opp omfattende og lønnsom drift i over 60 land. – Det er privilegium å hjelpe bedriftene med å få kontroll på sine forpliktelser, sier gründeren.

– For meg som gründer er det helt utrolig hvordan en idé som sprang ut av min egen irritasjon, har blomstret til den butikken det er blitt – og det på ni år, sier CEO Lasse Sten i House of Control.

– I dag er det flaut å tenke på hvor dårlig kontroll jeg har hatt på dyre løpende avtaler i bedrifter jeg tidligere har drevet. Trøsten er når jeg nå møter House of Controls nye kunder, så skjønner jeg at jeg ikke var alene. Dette er en suksess basert på våre kunders dårlige erfaringer, sier Sten.

 

Fra irritasjon til idé

Historien er omtrent som følger hos kundene til House of Control: Husleieavtaler, leasingavtaler, serviceavtaler, forsikringsavtaler, lisensavtaler, telefoniavtaler, renholdsavtaler, markedsføringsavtaler, osv. – bedriftene har talløse avtaler med minst like mange forpliktelser. Bedrifter med mange lokasjoner mangler ofte sentral oversikt. Jo flere avtaler, desto vanskeligere er det å ha oversikten, med mindre du har satt oversikten i system.

Løsningen ble et IT-systemet som systematiserer avtaler, slik at kunden enkelt kan finne samlede forpliktelser, gjenstående levetid, ansvarlig kontakt i virksomheten og andre sentrale opplysninger om avtalene. Etter hvert som kundene har etterspurt skreddersydde løsninger, har tilbudet blitt utvidet og mer sofistikert.

Internasjonal suksess

Nettopp fordi manglende kontroll over de mange små forpliktelsene er så vanlig i bedrifts-Norge, har House of Control vokst i rekordfart siden oppstart i 2006. I dag forvaltes avtaler verdt 150 milliarder kroner av House of Controls avtalesystemer. Løsningen er i bruk i over 60 land.

– Vi har opplevd en fantastisk internasjonalisering, der kunden har vært både ambassadør og iverksetter. En typisk kunde kan være et norsk datterselskap av et internasjonalt morselskap. Økonomidirektøren i det internasjonale morselskapet ber om en oversikt over ulike forpliktelser. Det norske selskapet leverer denne umiddelbart mens resten trenger opptil flere uker. La oss si det slik: Det går et par uker, så har vi utvidet avtalen til like mange land som morselskapet har virksomhet i, sier Sten.

– En annen typisk kunde er norske konserner med virksomhet i mange land. De ønsker seg en tilsvarende oversikt. Alt i alt kommer halvparten av nysalget gjennom nettverket til eksisterende kunder – det er jeg ganske stolt av, sier Sten.

Dunvik AS eier pr 010115 42,09% av House of Control AS.

Juni 2015:

Viking Venture kjøper 55% av House of Control Group AS.

- Det er sjelden vi som investorer kommer over et så rasktvoksende og samtidig lønnsomt it-case som House of Control. De har funnet en lovende nisje og utviklet robuste teknologiske løsninger. Innovasjonsevnen er omsatt i vekst og lønnsomhet gjennom det vi våger å kalle et unikt salgsmiljø, sier partner i Viking Venture, Jostein Vik.

- House of Control har på kort tid bygd en betydelig kundemasse i Norge og er meget godt posisjonert for videre vekst i Sverige, Danmark og Finland. Vi gleder oss til å bli med på å utvikle selskapet til et stort nordisk programvareselskap med moderne skybaserte løsninger, sier managing partner Erik Hagen i Viking Venture.

Viking Venture er et av Nordens ledende venturefond. Viking Venture investerer i vekstselskaper innen IT og olje og gass med internasjonalt potensial. Miljøet forvalter syv fond med samlet forvaltningskapital på 1,4 milliarder kroner og er lokalisert i Trondheim og Houston. Mer informasjon på www.vikingventure.no.